Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020.

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020. Wójt Gminy informuje, że w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś” powołana komisja po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oraz wizją w terenie ustaliła, że zwycięzcami konkursu zostali: 1) W

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szcheckie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz

Obwieszczenie dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Linowcu

W załączeniu Obwieszczenie Wójta Gminy Starogard Gd. z dnia 28.05.2020 r.

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgod

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Brzeźno

PPN.6220.10.2020 Starogard Gdański 19.05.2020 r.

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Brzeźno

PPN.6220.7.2020 Starogard Gdański 18.02.2020 r. OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Rywałd

PPN.6220.9.2020 Starogard Gdański 13.05.2020 r.

ogłoszenie w sprawie zmiany miejsca dyskusji publicznej nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki nr 115/3 w Klonówce

OGŁOSZENIE o zmianie miejsca przeprowadzenia dyskusji publicznej W związku z występowaniem stanu epidemii na terenie kraju i zamknięciem z tego powodu wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy, zmienia się miejsce przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjęt

zawiadomienia Starosty Starogardzkiego

W załącznikach ogłoszenia Strosty Starogardzkiego w sprawie odszkodowania za grunty w Barchnowach i Janowie

Zatrzymaj banner przewijany