Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Rokocinie

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji środowiskowej  

 

Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

 

dnia 06.07.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PPN.6220.9.8.2014.2015.MA dla inwestycji polegającej na:

 

 

„Budowie oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 77/10, 87/1, 87/2, 88/14, 88/19, 111, 115, 116 obręb Rokocin.”

  

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w wydziale PPN tut. Urzędu – pokój nr 31 w godzinach pracy urzędu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.07.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adamowska Monika
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2015 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 770
07 lipca 2015 11:57 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany