Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia   

 

Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że: 

 

dnia 13.07.2015 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, znak: PPN.6220.4.3.2015.MA dla inwestycji polegającej na:

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią postanowienia w wydziale PPN tut. Urzędu – pokój nr 31 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.07.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2015 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 934
15 lipca 2015 15:32 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany