Informacja o środowisku

Wszczęcie postępowania: modernizacja stacji wodociągowej w Klonówce, gm. Starogard Gd.

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 


Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267)

 

zawiadamia się,

 

że na wniosek Gminy Starogard Gdański, reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Alinę Sudak -  Inżynieria Wodno – Ściekowa HYDROWAY, ul. Zaruskiego 20, 80-299 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Modernizacji stacji wodociągowej w Klonówce, gm. Starogard Gd.

 

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w wydziale PPN p. 31 tut. urzędu w godzinach: 7.15 – 15.15 lub pod nr tel. (0-58) 56 250 67 w. 63.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 730
23 września 2015 14:09 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany