Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd

PPN.6220.4.2015.MA                                                                                                                            Starogard Gdański, 03.08.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji środowiskowej  

 

Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 03.08.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PPN.6220.4.4.2015.MA dla inwestycji polegającej na:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.”

 

Inwestycja dotyczy ulic: Polnej, Makowej, Leśnej, Księżycowej, Młyńskiej i Słonecznej.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w wydziale PPN tut. Urzędu – pokój nr 31 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 890
05 sierpnia 2015 10:07 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany