Wydział Administracyjny

- porządek publiczny,
- ochrona przeciwpożarowa,
- sprawy obronne i wojskowe,
- ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy obywatelskie,
- obrona cywilna,
- tajemnica państwowa i służbowa,
- funkcjonowanie organów gminy,
- funkcjonowanie sołectw,
- nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
- sprawy kadrowo-płacowe i szkoleniowe gminy,
- wykonywanie funkcji administracyjnych przez Urząd Gminy,
- administrowanie budynkami i lokalami Urzędu Gminy,
- obsługa wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Informacje

Naczelnik Wydziału Administracyjnego - Irena Woźniak

1. Kierowanie wydziałem administracyjnym

Inspektor ds. płac

Informacje

Inspektor ds. płac - Helena Wałaszewska-Bejma

1. Płace i ubezpieczenia społeczne

Inspektor ds. organizacyjnych

Informacje

Inspektor ds. organizacyjnych - Bożena Filz

1. Funkcjonowanie sołectw
2. Obsługa Rady Gminy

Inspektor ds. kadrowo-płacowych

Informacje

Inspektor ds. kadrowo-płacowych - Lucyna Ossowska

1. Sprawy kadrowo-płacowe
2. Prowadzenie Archiwum

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Informacje

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Bożena Skibińska

1. Dowody osobiste
2. Zameldowania i wymeldowania
3. PESEL

Inspektor ds. obywatelskich

Informacje

Inspektor ds. obywatelskich - Magdalena Jedwabnik

1. Dowody osobiste
2. Zameldowania i wymeldowania
3. PESEL
4. OC
5. Sprawy obronne i wojskowe

Inspektor ds. organizacyjno-technicznych

Informacje

Inspektor ds. organizacyjno-technicznych - Damian Plewako

1. Wstępna obsługa petentów
2. Obsługa biura podawczego
3. Elektroniczny Obieg Dokumentów - EZD
4. Informacja publiczna

Inspektor ds. działalności gospodarczej

Informacje

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Mirosława Ziółkowska

1. Obsługa wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Zezwolenia na alkohol

Inspektor ds. administracyjnych

Informacje

Inspektor ds. administracyjnych - Anna Bielecka

sekretariat Wójta

Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

Informacje

Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych - Magdalena Went

1. Wykonywanie powierzonych czynności w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy, w tym opracowanie dokumentów i zamawianie materiałów na wyposażenie lokali wyborczych.
2. Koordynowanie publikowania ogłoszeń sądowych, komorniczych i innych organów.
3. Wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych na podstawie danych osobowych systemu PESEL oraz współudział w kwalifikacji wojskowej.
4. Wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym przyjmowanie wniosków, zawiadomień i informacji oraz sporządzanie odpowiednich decyzji, w szczególności dotyczących zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych oraz porządku publicznego.

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22871
21 listopada 2018 11:16 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych.
24 sierpnia 2018 08:31 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. organizacyjno-technicznych.
21 kwietnia 2017 13:49 Damian Plewako - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Zatrzymaj banner przewijany