Wydział Administracyjny

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w gminie,
- spraw obronnych i wojskowych,
- ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw obywatelskich,
- obrony cywilnej,
- administrowania Biuletynem Informacji Publicznej oraz Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
- publikacji przepisów prawa miejscowego,
- obsługi administracyjnej i funkcjonowania organów gminy (Rada Gminy, Wójt Gminy),
- obsługi administracyjnej i funkcjonowania sołectw,
- prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
- spraw kadrowo-płacowych pracowników urzędu,
- spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- spraw szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
- prowadzenia archiwum zakładowego,
- zabezpieczenia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w urzędzie,
- wykonywania funkcji administracyjnych przez Urząd Gminy,
- administrowania budynkami i lokalami Urzędu Gminy,
- administrowania systemami informatycznymi (ASI),
- informatyzacji urzędu i zastosowania nowych technologii,
- działalności gospodarczej i obsługi CEIDG,
- ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych,
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wynikającej z zadań realizowanych przez wydział.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Informacje

Naczelnik Wydziału Administracyjnego - Anna Bielecka

1. Kierowanie Wydziałem Administracyjnym
2. Specjalista ds. BHP

Inspektor ds. płac

Informacje

Inspektor ds. płac - Helena Wałaszewska-Bejma

1. Płace i ubezpieczenia społeczne

Główny Specjalista ds. kadr

Informacje

Główny Specjalista ds. kadr - Lucyna Ossowska

1. Sprawy kadrowo-płacowe
2. Prowadzenie Archiwum

Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

Informacje

Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych - Magdalena Went

1. Wykonywanie powierzonych czynności w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy, w tym opracowanie dokumentów i zamawianie materiałów na wyposażenie lokali wyborczych.
2. Koordynowanie publikowania ogłoszeń sądowych, komorniczych i innych organów.
3. Wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych na podstawie danych osobowych systemu PESEL oraz współudział w kwalifikacji wojskowej.
4. Wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym przyjmowanie wniosków, zawiadomień i informacji oraz sporządzanie odpowiednich decyzji, w szczególności dotyczących zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych oraz porządku publicznego.

Inspektor ds. obywatelskich

Informacje

Inspektor ds. obywatelskich - Magdalena Jedwabnik

1. Dowody osobiste
2. Zameldowania i wymeldowania
3. PESEL
4. OC
5. Sprawy obronne i wojskowe

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Informacje

Inspektor ds. obsługi rady gminy - Mirosława Ziółkowska

Zezwolenia na alkohol

Inspektor ds. działalności gospodarczej

Informacje

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Katarzyna Listewnik

Obsługa wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informatyk urzędu

Informacje

Informatyk urzędu - Sebastian Rogowski

1. Informatyk urzędu

Inspektor ds. organizacyjno-technicznych

Inspektor ds. administracyjnych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 26970
12 sierpnia 2020 10:52 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Administracyjnego.
12 sierpnia 2020 10:51 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. administracyjnych.
12 sierpnia 2020 10:50 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Administracyjnego.
Zatrzymaj banner przewijany