Dowód osobisty — informacja o dokumencie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek oraz zdjęcie

Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Chcesz wyrobić dowód osobisty lub paszport i potrzebujesz zdjęcia? Dowiedz się, jak powinno ono wyglądać.

Ogólne informacje

  •  zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  •  twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

więcej: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim - Budynek B
ul. Sikorskiego 7 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 120

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy: 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Kto składa wniosek o dowód osobisty

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

·         ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

·         wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

 

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

·         kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

·         jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,

·         jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:

·         dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),

·         innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

·         masz ukończone 18 lat,

·         zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,

·         zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,

·         twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,

·         certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione, bo na przykład minął termin zawieszenia.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

 

Kiedy możesz wyrobić dowód osobisty

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

·         twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,

·         masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),

·         nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

 

Co zrobić

Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

Co przygotować

·         wniosek o wydanie dowodu osobistego - otwórz plik w nowym oknie — pobierz i wypełnij. Taki sam wniosek możesz dostać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu,

·         jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku,

·         kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie,

·         dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz,

·         dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo.

Co to jest podpis osobisty

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.

Podczas odbioru dowodu możesz ustalić kody PIN:

·         do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1,

·         do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Możesz też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

·         ustalić kod lub kody PIN,

·         odebrać kod PUK.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2009 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 36631
13 stycznia 2020 11:32 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2020 11:31 (Damian Plewako) - Usunięcie załącznika.
13 stycznia 2020 11:31 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany