Przetargi

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12

Starogard Gdański, 2017-06-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr ADM.271.1.2.2017.AK na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12” Postępowanie...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Informacja z otwarcia ofert na “Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka – Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM 12” Starogard Gdański 05.06.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia...

Zmiana terminu dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Ogłoszenie nr 90145 - 2017 z dnia 2017-05-30 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 514119-N-2017 Data: 22/05/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców, dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12" . Odpowiedzi w załączniku. ...

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców, dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12" . Odpowiedzi w załączniku. ...

Ogłoszenie o zamówieniu , usługa, na " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Ogłoszenie nr 514119-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Gmina Starogard Gdański: Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr ADM.271.1.2017.AK na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12”

Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ADM.271.1.2017.AK , na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12”. Postępowanie...

Informacja z otwarcia ofert na „Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12” Nr sprawy: ADM.271.1.2017.AK ; Ogłoszenie nr 58197 - 2017 z dnia 2017-04-04r

Starogard Gdański dnia 13.04.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 13.04.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 58197-2017 z dnia 2017-04-04r...

Ogłoszenie o zamówieniu, usługa, na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 58197 - 2017 z dnia 2017-04-04 r. Starogard Gdański: Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego...

Zatrzymaj banner przewijany