Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek
- Posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń bądź  zaświadczenie o posiadaniu zezwoleń –  nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

1/12 opłaty rocznej (A, B, C)

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Inne informacje

O zezwolenie mogą ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2009 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3023
26 maja 2020 14:15 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
26 maja 2020 14:15 (Damian Plewako) - Usunięcie załącznika.
17 października 2019 07:47 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany