Zapytania ofertowe (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej

Informacja o wyborze w postępowaniu na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej Dotyczy projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego...

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej

Gmina Starogard Gdański zwraca sie z zapytaniem ofertowym na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który jest współfinansowany...

Wyniki postepowania na wykonanie tablic promocyjnych

Wyniki postępowania na wykonanie 3 szt. tablic pamiątkowych ( w tym 2 szt. wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem) i 4 szt. tablic informacyjnych – projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”, „Zachowanie...

Zapytanie ofertowe na tablice promocyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie łącznie 3 tablic pamiątkowych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ZP 134/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 października...

II wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019”

II wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze

Wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019”

Wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych

Starogard Gdański, dnia 18 kwietnia 2019 r. ADM.271.1. 2019 Zaproszenie do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ADM. 271.1.2019 Gmina Starogard Gdański działając na

Zatrzymaj banner przewijany