Zapytania ofertowe

Wyniki postepowania na wykonanie tablic promocyjnych

Wyniki postępowania na wykonanie 3 szt. tablic pamiątkowych ( w tym 2 szt. wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem)  i 4 szt. tablic informacyjnych – projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”, „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” i „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ZP 134/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 października 2018r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843).

Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

 

l.p.

Dane Wykonawcy

Cena /zł/

Kryterium

1 – cena do 60 pkt;

2 – skróc. terminu dostawy do 3 dni – 40 pkt; do 7 dni 0 pkt


1.

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwisz Gruś 3271,80

1 – 43,76 pkt, 2- 40 pkt

Łącznie: 83,76 pkt

2.

DT Studio Łukasz Listewnik 2386,20

1 – 60 pkt, 2- 40 pkt

Łącznie: 100 pkt

3.

SP MEDIA Paweł Wróblewski

3170,00

1 – 45,16 pkt, 2- 40 pkt

Łącznie: 85,16 pkt

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym :

DT Studio Łukasz Listewnik  - 100 pkt.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bartłomiej Sadowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2019 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 157
30 października 2019 16:22 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [wyniki_zapytanie_tablice_pamiatkowe_i_informacyjne.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 16:21 (Bartłomiej Sadowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 16:21 (Bartłomiej Sadowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany