Zapytania ofertowe (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie, nr RGM.271.4.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolneg...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr...

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Sucuminie w postępowaniu nr RGM.271.3.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.3.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Sucuminie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.3.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Sucuminie

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.2.2019 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję szkoleniową kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański ogłasza zapytanie ofertowe - pełna treść ogłoszenia w załączniku, na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję szkoleniową kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych" Wykonawcy...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.1.2019 na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla placówek przedszkolnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie: - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) oraz w oparciu o: - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Region

Zatrzymaj banner przewijany