Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie in"

 GKI. 271.9.10.2018.MF                                                              Starogard Gdański 28.06.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY        

                             w postepowaniu przetargowym nr  554764-N-2018    z dnia 08.05.2018r. na wykonanie zadania

Pn; „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

 

 

I. Zamawiający:       

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania:   . „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „ HIRSZ”  83-322 Stężyca,  ul. Słowackiego 9

Oferta nr 1.  została  złożona  jako jedyna  i wybrana  jako najkorzystniejsza otrzymując    liczbę punktów  wyszczególnioną w tabeli.

Pozostałych ofert nie było ;

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

 60,00

40,00

100

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 103
28 czerwca 2018 14:57 Marian Firgon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany