Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

ZAWIADOMIENIE  O   UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.)

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

III.    Unieważnienie  postępowanie:

Na podst. art. 93 ust.3 pkt 2) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) tj.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 2 600 000,00zł. Cena oferty nr 1, PRIM Sp. z o.o. 80-257 Gdańsk ul. Słowackiego 38/1,  wyniosła 2 498 007,00zł. Cena oferty nr 2, TAMA Piotr Sadowski 80-180 Gdańsk, ul. Bergiela 10E/10, wyniosła 2 865 900,00zł. Oferta nr 1 została najwyżej oceniona.  Zgodnie z zapisami w §8 ust.3 SIWZ, Gmina Starogard Gdański wezwała firmę PRIM Sp z o.o.  do złożenia w terminie do 27.06.2018r oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp . Firma PRIM Sp. z o.o. nie złożyła wymaganych oświadczeń i dokumentów i powiadomiła Gminę Starogard Gdański, iż nie jest w stanie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy i  w konsekwencji podpisać umowy. Oferta nr 2 przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV. Data  unieważnienia postępowania : 28.06.2018r.        

Wójt Gminy Starogard Gdański                                        

                                                                                             

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 91
28 czerwca 2018 14:09 Dariusz Szczubełek - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 14:08 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany