Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dla postepowania pn . . „Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 29.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , ogłoszenie nr 571623-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.  dla zadania  pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę   brutto: 126534,01zł.
  2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa firmy

 

Cena

brutto

 

Termin gwarancji

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „ BUDEX ” S.C. , 83-110 Tczew, ul. Hanny Hass 52

 

 

 

126604,93zł

 

5 lat

 3. Termin wykonania zamówienia: do 25 września 2018 r.

4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie w dwóch etapach, tj. fakturą częściową oraz fakturą końcową za etapy ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót za dany etap, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

Wójt Gminy Starogard Gdański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 110
29 czerwca 2018 12:53 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany