Przetargi

Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach". w częsci dot. części. 2 i 3 zamówienia

                                        

                                      

OGŁOSZENIE  O   UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

 w postępowaniu przetargowym

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr

Dotyczy;  postępowania przetargowego  nr  591763-N-2017    z dnia 25.09.2017r.

                                            dotyczącym części 2 i 3 zamówienia
Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:
  2. Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na wykonanie  zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”,

 

Przedsięwzięcie jest finansowane z programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zadanie składa się z części:

1.1.        Część 1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

  

1.2.        Część 2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin :

 

1.3.        Część 3. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.

  1. Unieważnienie  postępowanie: w części 2 i 3 zamówienia

Zamawiający unieważnił postępowanie  w części 2 i w części 3 zamówienia ponieważ;

Uzasadnienie faktyczne :   Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiekszyć tych kwot.

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt. 4.  Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z ( Dz. U. z  2017 r. . poz. 1579)

 

  1. VI.           Data  unieważnienia postępowania : 2017.11.22

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                Zastępca    Wójta  Marek Kowalski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 981
22 listopada 2017 13:44 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany