Przetargi

Sprostowanie omyłki w wezwaniu do przedłuzenia terminu zwiazania z ofertą w postępowaniu przetargowym , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest zadanie: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” dot. cz. 1 zamówienia

GKI 7013.29.23b.2017.MF                                        Starogard Gdański, dnia  22.11.2017r.

 

 

                                   Wykonawcy

                                                                  biorący udział w postepowaniu

 

Dotyczy;  postępowania przetargowego nr nr 591763-N-2017    z dnia 25.09.2017r.
               

na wykonanie zadania  pn.  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 

SPROSTOWANIE OMYŁKI

W  WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest zadanie: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”  zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 Ustawy PZP. Zamawiający zwraca się  z wnioskiem o przedłużenie terminu związania  ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postepowaniu o 30 dni.  Dotyczy  oferentów składających ofertę na cz. 1 zamówienia tj. dotyczącej  „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie”.

 

Informuję, iż w piśmie nr GKI 7013.29.23.2017.MF   z dnia  21.11.2017r. informującym   o  konieczności przedłużeniu  terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium ,  jest błędnie wskazany  termin  wyznaczony dostarczenia  dokumentów nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23.11.2017r. do godz. 15,15, a winno być do dnia 22.11.2017r.

Wpływ dokumentów objętych wezwaniem na faks Zamawiającego nr 58 562 46 41 do dnia 22.11.2017r. lub wysłanie w formie elektronicznej  na adres   e-mailowy  firgon@ugstarogard.pl lub gki@ugstarogard.pl i jednoczesne wysłanie oryginałów pocztą  uznane będzie  za dostarczenie w terminie.    

 Dla zachowania ważności oferty niezbędne jest przesłanie oświadczenie w dniu 22.11.2017 z jednoczesną informacją o przedłużeniu wadium.

z up.  Wójta

Maria Michel

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 728
22 listopada 2017 11:51 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany