Komunikaty

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD.

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283),

 

podaje się do publicznej wiadomości informację

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg przyjętego uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XIV/135/2019 z dnia 31 października 2019r. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2019r. poz. 5986 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

 

Z w/w dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Starogard Gd. w Wydz. Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd. pod adresem: www.bip.ugstarogard.pl

 

Informację tę zamieszcza się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd.  oraz w publicznie dostępnym wykazie ekoportal pod adresem: wykaz.ekoportal.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2020 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 63
09 marca 2020 08:54 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [podsumowanie_soos.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2020 08:54 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [prognoza__zal_graficzny.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2020 08:53 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [prognoza__tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany