Komunikaty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315/1 z dnia 03.12.2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze. zm.) Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze. zm.) lub bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze. zm.)

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Autobusowy publiczny transport zbiorowy na liniach komunikacyjnych w Gminie Starogard Gdański, dla których organizatorem jest Gmina Starogard Gdański.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie wcześniej niż rok od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

12 miesięcy

 6. Zmiana informacji:

Zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze. zm.)

7.  Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

a. Biuletyn Informacji Publicznej,

b. strona internetowa organizatora,

c. tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański,

d. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2020 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Szambowska
Ilość wyświetleń: 62
03 marca 2020 13:21 (Karolina Szambowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie__transport.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2020 13:20 (Karolina Szambowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany