Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: DÖNER KING w miejscowości Koteże.

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 33 ust. 1, w zawiązku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 19.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku produkcyjnego zakładu przetwórstwa mięsnego w Koteżach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przez DÖNER KING Andrzej Burczyk, na działkach nr 178/6, 178/28, 178/29 w obrębie Koteże, gm. Starogard Gd.”

 

wnioskodawca: DÖNER KING – Andrzej Burczyk, ul. Kościelna 30, 83-210 Zblewo

 

 

W związku z powyższym z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 325, pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 325.

 

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2020 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 82
20 lutego 2020 10:47 (Monika Adamowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 10:46 (Monika Adamowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 10:45 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany