Przetargi

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.10.2018

 

RGM. 271.10.2018                                                                           Starogard Gdański, dn. 09.07.2018r.

 

 

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.10.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  • Część 1: 120 000,00 zł
  • Część 2: 50 000,00 zł
  • Część 3: 40 000,00 zł
  • Część 4: 70 000,00 zł

 

  1. Informacje do podania podczas otwierania ofert:

1)     Nazwa i adres Wykonawcy

2)     Cena (kryterium oceny ofert)

3)     Termin wykonania zamówienia (kryterium oceny ofert)

4)     Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ - co najmniej określony przez producenta

5)     Warunki płatności – (zgodnie z SIWZ – min. 30 dni) (kryterium oceny ofert)

 

  1. Zestawienie ofert:

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Oferta na część

Nr

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

do 40 dni od podpisania umowy/skrócenie do 30 dni

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni/+kolejnych 30 dni

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

1

92 483,00

30

wg SIWZ

60

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

2

27 424,00

30

wg SIWZ

60

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

3

30 550,00

30

wg SIWZ

60

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

4

45 615,00

30

wg SIWZ

60

*wg daty i godziny wpływu do Biura podawczego Zamawiającego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2018 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Szambowska
Ilość wyświetleń: 94
09 lipca 2018 11:46 Karolina Szambowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany