Wydział Rozwoju Gminy

- pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym europejskich na realizację projektów inwestycyjnych,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym europejskich na realizację zadań pozainwestycyjnych,
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych z innych jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) oraz z budżetu centralnego,
- opracowywanie wniosków oraz realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków spoza budżetu Gminy poprzez monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości, ewaluacji i rozliczanie,
- opracowywanie wniosków oraz wdrażanie, monitorowanie, prowadzenie ewaluacji i sprawozdawczości oraz rozliczanie projektów nieinwestycyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych współfinansowanych lub finansowanych z funduszy europejskich lub/i innych środków pozabudżetowych,
- współpraca z instytucjami europejskimi i administracją samorządową oraz państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających między innymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych,
- aktualizacja strategii rozwoju Gminy, planu rozwoju lokalnego oraz innej dokumentacji strategicznej niezbędnej do rozwoju społecznego, gospodarczego, ekonomicznego gminy,
- współpraca z innymi samorządami i partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz przy wspólnej realizacji projektów,
- prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy

Informacje

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy - Magdalena Forc-Cherek

1. Kierowanie pozyskiwaniem środków zewnętrznych
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Inspektor ds. środków zewnętrznych

Informacje

Inspektor ds. środków zewnętrznych - Bartłomiej Sadowski

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla gminy i jej mieszkańców
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Inspektor ds. zarządzania projektami

Informacje

Inspektor ds. zarządzania projektami - Anita Schleser

- zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych
- obsługa finansowa projektów

Inspektor ds. środków zewnętrznych

Informacje

Inspektor ds. środków zewnętrznych - Beata Szadokierska

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla gminy i jej mieszkańców
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Inspektor ds. środków zewnętrznych

Informacje

Inspektor ds. środków zewnętrznych - Karolina Szambowska

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla gminy i jej mieszkańców
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Pomoc administracyjna w zakresie projektów

Informacje

Pomoc administracyjna w zakresie projektów - Marta Jędrzejczyk

Pomoc administracyjna w zakresie projektów

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2009 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 7146
16 lutego 2018 10:06 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc administracyjna w zakresie projektów.
16 lutego 2018 10:05 Damian Plewako - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna w zakresie projektów.
10 września 2015 09:37 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. środków zewnętrznych.
Zatrzymaj banner przewijany