Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. Pełnienie funkcji „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie nr 565676-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. dla zadania  pn.

 „ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem 

                      Modernizacji ulicy Grabowieckiej w Jabłowie ”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę              brutto: 10 000zł.
  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  ilością pobytów na budowie:

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa firmy

 

Cena

brutto

 

Ilość pobytów na budowie w ciągu tygodnia

 

1

NADZORY - GL Grzegorz Leszman

ul. Reymonta 3

83-200 Starogard Gdański

 

15 990,00 zł

 

min. 4 pobyty w tygodniu

 

2

 

JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, mgr inż. Jacek Marciniak

Klawkowo, ul. Pogodna 1

89-620 Chojnice

 

13 280,00 zł

min. 4 pobyty w tygodniu

3

 

„ATR” Sławomir Rytlewski

ul. Mikołaja Reja 16

83-110 Tczew

 

 9 594,00 zł                 

min. 4 pobyty w tygodniu

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 20 września 2018 r. 

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  uregulowanie należności nastąpi jedną fakturą końcową po odbiorze robót wykonawcy robót.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 101
07 czerwca 2018 14:14 Dariusz Szczubełek - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:11 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany