Przetargi

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

 

 

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.8.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

 

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  1. Urząd Gminy Starogard Gdański:  96 600,00 zł
  1. Informacje do podania podczas otwierania ofert:

1)     Nazwa i adres Wykonawcy

2)     Cena (kryterium oceny ofert)

3)     Termin wykonania zamówienia (kryterium oceny ofert)

4)     Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ - co najmniej określony przez producenta

5)     Warunki płatności – (zgodnie z SIWZ – min. 30 dni) (kryterium oceny ofert)

 II Zestawienie ofert:

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Oferta na część

Nr

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

min. 30 dni od podpisania umowy/skrócenie do 15 dni

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni/+kolejnych 30 dni

1.

Biuro Turystyczne „Elżbieta” Ul. Hallera 10 83-200 Starogard Gdański

 

96 600,00

15 dni

Wg SIWZ

30 dni

2.

Sun & More Sp. Z o.o.

Ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin

 

246 000,00

15 dni

Wg SIWZ

30 dni

 

*wg daty i godziny wpływu do Biura podawczego Zamawiającego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marta Jędzrejczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 98
06 czerwca 2018 14:52 Marta Jędrzejczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany