Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach" w częsci dot. części 1. zamówienia

                             

                                      

OGŁOSZENIE  O   UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

 w postępowaniu przetargowym

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr

Dotyczy;  postępowania przetargowego  nr  591763-N-2017    z dnia 25.09.2017r.

                                            dotyczącym części 1 zamówienia

Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:
  2. Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) na wykonanie  zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”,

 

Przedsięwzięcie jest finansowane z programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

1.1.        Część 1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

  

  1. Unieważnienie  postępowania:

Na podst. art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że  unieważnił przedmiotowe postępowanie  w części 1 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :   Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt. 4.  Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z ( Dz. U. z  2017 r. . poz. 1579 ze zm.).

 

  1. VI.           Data  unieważnienia postępowania : 2017.11.27

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zastępca    Wójta 

 

                                                                                                                        Marek Kowalski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 1018
28 listopada 2017 09:30 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany