Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa dróg wraz z infrastrukturą na ul. Osiedle Witosa, ul. Jarzębinowa, Leszczynowa, Kasztanowa, Akacjowa, Głogowa, Kalinowa, Jaśminowa.

PPN.6220.6.2016.2017.MA                                                                   Starogard Gdański 17.01.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

 

 

Stosownie do art. 10 §1, art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 17.01.2017 r. na wniosek inwestora: Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Angelikę Elas - Bińczyk – Pracownia Projektowa ELBI, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na ul. Osiedle Witosa, ul. Jarzębinowa, Leszczynowa, Kasztanowa, Akacjowa, Głogowa, Kalinowa, Jaśminowa.”

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 31, pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 63.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2017 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 855
23 stycznia 2017 12:29 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [decyzja_witos.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2017 12:27 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany