Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji w obrębie miejscowości: Okole, Krąg, Linowiec.

PPN.6220.5.2016.2017.MA                                                                                     Starogard Gdański 13.01.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 10 §1, art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 12.01.2017 r. na wniosek inwestora: Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza wody, podjazdy i kable elektryczne zasilające przepompownie) w obrębie miejscowości Okole oraz części posesji w miejscowości Krąg i Linowiec, gmina Starogard Gd.”

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 31, pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 63.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2017 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 1013
13 stycznia 2017 10:12 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [decyzja_okole_dobra.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017 10:12 (Monika Adamowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017 10:11 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany