Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa elektrowni fotowoltaicznej „Starogard Gdański Brzeźno Wielkie (154)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 154 w obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wielkie, w gminie Starogard Gdański.

PPN.6220.4.2013.2016.MA                                                                                      Starogard Gdański, 15.12.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 08.12.2016 r. została wydana odmowna decyzja środowiskowa, znak: PPN.6220.4.14.2013-2016.MA dla inwestycji polegającej na:

 

 

„budowie elektrowni fotowoltaicznej „Starogard Gdański Brzeźno Wielkie (154)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 154 w obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wielkie, w gminie Starogard Gdański.”

 

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w wydziale PPN tut. Urzędu – pokój nr 31 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 1435
16 grudnia 2016 12:29 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [decyzja_odmowna.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 12:26 (Monika Adamowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 12:25 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany