Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełnionego raportu ooś dla inwestycji: Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański..

PPN.6220.4.2016.MA                                                                                                           Starogard Gdański 13.12.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

został wyłożony do publicznego wglądu rozszerzony zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Starogard Gd., raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański.

 

inwestor: Dawid Pawłowski, Sumin 53, 83-200 Starogard Gd.,

miejsce realizacji inwestycji: Sumin dz. nr 94/1 i 95,

 

W terminie 21 dni (czyli do dnia 05.01.2017 r.) można zapoznać się z wszystkimi zebranymi dokumentami oraz raportem oceny oddziaływania na środowisko dotyczącym planowanej inwestycji wraz ze złożonymi uzupełnieniami z dnia 23.09.2016 r. oraz 13.10.2016 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 31 lub pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 63.

 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie w/w inwestycji mogą składać uwagi, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mailowy starogardgd@ug.pl. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Starogard Gd.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.1016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 1164
13 grudnia 2016 13:48 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [uzupelnienie_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 13:47 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [uzupelnienie_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 13:46 (Monika Adamowska) - Dodanie załącznika [raport_oddzialywania_na_srodowisko__pawlowski_sumin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany