Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019”

Wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych

Starogard Gdański, dnia 18 kwietnia 2019 r. ADM.271.1. 2019 Zaproszenie do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ADM. 271.1.2019 Gmina Starogard Gdański działając na

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie, nr RGM.271.4.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolneg...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr...

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Sucuminie w postępowaniu nr RGM.271.3.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.3.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Sucuminie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”

Zatrzymaj banner przewijany