Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2020”

Gmina Starogard Gdański ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2020”. Treść zapytania oraz formularz ofertowy w załączeniu do ogłoszenia.

Zapytanie o szacunkową wycenę usług związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Gmina Starogard Gdański zaprasza uprawnione podmioty do złożenia szacunkowej wyceny zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Starogard Gdański – edycja 2020” Wycenę złożyć należy do dnia 01.06.2020r. w formie skanu na adres: schleser@ugstarogard.pl, na załączonym wzorze, który zawiera...

zapytanie ofertowe na wykonanie Programu opieki nad zabytkami gminy Starogard Gd.

Starogard Gd., 28.02.2020 PPN.411.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023 I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, 83-200 Starogard

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej

Informacja o wyborze w postępowaniu na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej Dotyczy projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego...

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej

Gmina Starogard Gdański zwraca sie z zapytaniem ofertowym na wykonanie 1 tablicy pamiątkowej. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który jest współfinansowany...

Wyniki postepowania na wykonanie tablic promocyjnych

Wyniki postępowania na wykonanie 3 szt. tablic pamiątkowych ( w tym 2 szt. wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem) i 4 szt. tablic informacyjnych – projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”, „Zachowanie...

Zapytanie ofertowe na tablice promocyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie łącznie 3 tablic pamiątkowych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ZP 134/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 października...

II wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019”

II wyniki postępowania nr GKM.271.4.2019 na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2019” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze

Zatrzymaj banner przewijany