Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Link do Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 października 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3458

Uchwała Nr XLVIII/544/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Linkdo Uchwały Nr XLVIII/544/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3798

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki od dnia 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki Gminny

Uchwała Nr XXIII/283/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.

Link do Uchwały Nr XXIII/283/2012 z dnia 26 pażdziernika 2012 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3894

Zatrzymaj banner przewijany