Prawo miejscowe (2017)

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Siwiałka.

Link do Uchwały Nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=219

Uchwała Nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Link do Uchwały Nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=155

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Programu Profilaktyi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Starogard Gdański na 2018 rok.

Link do Uchwały Nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku opublikowanej w Dzieniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=236

Uchwała Nr XLIII/418/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Programu Przeciwdziałania Nrkomanii w Gminie Starogard Gdański na 2018 rok.

Link do Uchwały Nr XLIII/418/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku opublikowanej w Dzieniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=154

Zatrzymaj banner przewijany