Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XL/378/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w ramach pomocy de minimis.

Link do Uchwały Nr XL/378/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 września 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3684

Uchwała Nr XXXV/325/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowa Wieś Rzeczna.

Link do Uchwały Nr XXXV/325/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2056

Uchwała Nr XXXV/315/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.

Link do Uchwały Nr XXXV/315/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2094

UCHWAŁA NR XXVIII/256/2016 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY: DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO: DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO; ZAŁĄCZNIKA DO DEKLARACJI DN-1, DR-1, DL-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH.

Link do Uchwały Nr XXVIII/256/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2016 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wijewództwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4359

UCHWAŁA NR XXVII/249/2016 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

Link do Uchwały Nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 października 2016 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojedwództwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3914

Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; załącznika do deklaracji DN-1, DR-1, DL-1; dane o nieruchomościach.

Link do Uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4215

Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Link do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4214

Zatrzymaj banner przewijany