Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 500130735-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.
Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567747-N-2018 
Data: 05/06/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. 
Adres strony internetowej (url): http:/www.bip.starogardgd.ug.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych Gminy Starogard Gdański, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: Część 1 „Rozwój fizyczny”, Część 2 „Matematyka, logika” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach: nr 1 oraz nr 1.1-1.2 do SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych Gminy Starogard Gdański, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: 2.1 Część 1 „Rozwój fizyczny” 2.2 Część 2 „Matematyka, logika” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach: nr 1 oraz nr 1.1-1.2 do SIWZ wraz ze zmianami zamieszczonymi na bip.starogardgd.ug.pl 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Szambowska
Ilość wyświetleń: 93
11 czerwca 2018 11:12 Karolina Szambowska - Dodanie załącznika [zal_nr_11_do_siwz__czesc_1_rozwoj_fizyczny_zmiana_11062018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 11:11 Karolina Szambowska - Dodanie załącznika [siwz_z_11062018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 11:09 Karolina Szambowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany