Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 543164-N-2018 na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku"

 GKI.271.8.2018                                                                                Starogard Gdański 09.05.2018r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.                                                                                                                        

pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku”.

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez:

EWANDER-2  Beata Wysocka

83-200 Starogard Gdański

Ul. Rynek 24

Oferta nr 3 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i okres gwarancji.

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 1:

Usługi Remontowo Budowlane, URBUD Grzegorz Urbański, 83-230 Smętowo, ul. Sadowa 2

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena (60%)

Liczba punktów w kryterium gwarancje (40%)

Łączna punktacja

1

47,63

40,00

87,63

2

50,76

24,00

74,76

3

60,00

40,00

100,00

 

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy .

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający nie odrzucił żadnego wykonawcy .

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Wójt Gminy

Stanisław Połom

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Hołowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 93
09 maja 2018 11:00 Beata Hołowińska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany