Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przeterg. nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sannitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, koteże"

GKI7013.29.10.2018.MF                                                            Starogard Gdański  30.01.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                     w post. przetargowym nr 634623-N-2017   z dnia 21.12.2017r. 

pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 w części 1  dotyczącej Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie

 

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”.

            Część 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie     

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji części  1  zamówienia  wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: konsorcjum AQUA PROCESSER Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp.  ul. Nadbrzeżna 17 i  MB MARK & BETONG AB   RÄSUNDAVÄGEN 100, 169 57 Solna

Oferta nr 1.  została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymując   najwyższą liczbę punktów  

pozostałe oferty   dotyczące cz. 1 zamówienia zostały złożone przez firmy;

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

2

BULDING ENGINEERING Sp. z o.o.

71-063 Szczecin

ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 111

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

  60,00

40,00

100,00

2

  59,95

40,00

 99,95

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 452
30 stycznia 2018 11:06 Marian Firgon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany