Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 28.04.2017 r. na wniosek inwestora: Pana Dawida Pawłowskiego, została wydana decyzja odmawiająca wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin, gmina Starogard Gdański.

 

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 325, (nr tel. 58 56 250 67 wew. 63.)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2017 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 784
05 maja 2017 12:04 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany