Komunikaty

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020.

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020. Wójt Gminy informuje, że w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś” powołana komisja po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oraz wizją w terenie ustaliła, że zwycięzcami konkursu zostali: 1) W

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315/1 z dnia 03.12.2007 r.) oraz art. 23 ust....

„Azbest 2020” NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Gmina Starogard Gdański informuje o rozpoczęciu od dnia 10 lutego 2020r. do 31 marca 2020r., naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych...

Sprzątanie Świata 2019

W związku ze zbliżającą się Ogólnopolską Akcją Sprzątania Świata 2019 planowaną na 20-22 września wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do włączenia się w inicjatywę, której celem jest uprzątnięcie naszej najbliższej okolicy oraz wypracowanie w młodym pokoleniu nawyku dbania o otaczające nas środowisko. Na potrzeby...

Zatrzymaj banner przewijany