Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
- ochrony zdrowia,
- oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
- działalności sportowej w oświacie,
- spraw społecznych,
- bezrobocia,
- realizacja projektów oświatowych i społecznych,
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wynikającej z zadań realizowanych przez wydział.

Stanowiska

P.o. Naczelnika Wydziału OZS, Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Informacje

P.o. Naczelnika Wydziału OZS, Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych - Monika Jankowska

1. Stypendia
2. Program wyrównywania szans dzieci i młodzieży

Inspektor ds. oświaty, Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom

Informacje

Inspektor ds. oświaty, Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom - Małgorzata Rogalska

1. Sprawy związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli
2. Kontrola obowiązku nauki
3. Organizacja dowozu uczniów do szkół
4. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
5. Rozliczanie dotacji na realizację zadań sportowych

Siedziba Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych znajduje się w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 7 (budynek przyległy z lewej strony do Urzędu Gminy)

Dokumenty

Działalność Rady Gminy

Działalność Rady Gminy

Akty prawne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 14251
04 maja 2020 12:52 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: P.o. Naczelnika Wydziału OZS, Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych.
04 maja 2020 12:51 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: P.o. Naczelnika Wydziału OZS Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych, Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych.
04 maja 2020 12:50 (Damian Plewako) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Zatrzymaj banner przewijany