Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

- oświata, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezrobocie,
- kultura, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury,
- kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i inne urządzenia sportowe,
- turystyka,

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacje

Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych - Włodzimierz Bieliński

1. Kierowanie wydziałem oświaty, zdrowia i spraw społecznych

Inspektor ds. oświaty, Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom

Informacje

Inspektor ds. oświaty, Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom - Małgorzata Rogalska

1. Sprawy związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli
2. Kontrola obowiązku nauki
3. Organizacja dowozu uczniów do szkół
4. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
5. Rozliczanie dotacji na realizację zadań sportowych

Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Informacje

Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych - Monika Jankowska

1. Stypendia
2. Program wyrównywania szans dzieci i młodzieży

Starszy informatyk

Informacje

Starszy informatyk - Sebastian Rogowski

1. Informatyk

Siedziba Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych znajduje się w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 7 (budynek przyległy z lewej strony do Urzędu Gminy)

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12168
15 lutego 2018 14:41 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Starszy informatyk.
10 września 2015 09:35 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych.
10 września 2015 09:35 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych.
Zatrzymaj banner przewijany