Rada Gminy Kadencja 1994 - 1998

Wybierz kadencję

Godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Marzena Gornowicz przyjmuje interesantów:
- w każdą środę tygodnia w godzinach 14:45-16:15,
- w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 10:00-15:00
na parterze w pokoju 114 Urzędu Gminy przy ulicy Sikorskiego 7 (budynek przyległy do budynku urzędu) - tel. do Rady Gminy 585625067 wewnętrzny 114.

Godziny przyjęć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tuski przyjmuje interesantów:
- w każdy wtorek tygodnia w godzinach 13:00-15:00,
- w każdą środę tygodnia w godzinach 13:15-14:45
na parterze w pokoju 114 Urzędu Gminy przy ulicy Sikorskiego 7 (budynek przyległy do budynku urzędu) - tel. do Rady Gminy 585625067 wewnętrzny 114.

Transmisje obrad Rady Gminy

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_gminy_starogard_gdaskin

Szanowni Państwo
Informujemy, iż obrady Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przebywając na sali konferencyjnej podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu
Transmisja obrad Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim jest udostępniana na
stronie internetowej: www.ugstarogard.pl
Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ugstarogard.pl/

Podstawa prawna:
• ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
• ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
• ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Cherek

do 12.07.1996r.

Przewodniczący Rady Gminy

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Groth

od 18.09.1996r.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Delegat do Sejmiku Samorządowego woj. gdańskiego

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 158706
07 lutego 2019 08:42 Damian Plewako - Aktualizacja informacji.
25 stycznia 2019 12:38 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Rady Gminy.
07 grudnia 2018 12:06 Damian Plewako - Dodanie członka komisji: Zastępca Przewodniczącego komisji.
Zatrzymaj banner przewijany