Podatki i opłaty

Wybierz rok

Uchwała Nr XLII/400/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Link do Uchwały Nr XLII/400/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 listopada 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4327

Uchwała Nr XL/378/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w ramach pomocy de minimis.

Link do Uchwały Nr XL/378/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 września 2017 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3684

Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; załącznika do deklaracji DN-1, DR-1, DL-1; dane o nieruchomościach.

Link do Uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4215

Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Link do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4214

Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Link do Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 października 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3458

Uchwała Nr XLVIII/544/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Linkdo Uchwały Nr XLVIII/544/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3798

Zatrzymaj banner przewijany