Komunikaty

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno...

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.01.2011 roku

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców obowiązująca na terenie gminy Starogard Gdański w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Lp.

Zatrzymaj banner przewijany