Sołtysów - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kolincz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kolincz W związku z § 43 ust. 1 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia st

ZARZĄDZENIE NR ADM/16/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w sołectwie Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr ADM/16/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w sołectwie Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. Na podstawie § 37 ust. 3 w związku z § 38 ust. 3 pkt. 2 uchwały Rady...

ZARZĄDZENIE NR ADM/12/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w sołectwie Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr ADM/12/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w sołectwie Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. Na podstawie § 37 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Starogard Gdański nr ADM/3/2018 z dnia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Starogard Gdańsk

ZARZĄDZENIE NR ADM/4/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr ADM/4/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. Na podstawie § 44 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r. (ze zm.)...

ZARZĄDZENIE NR ADM/3/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Kolincz w Gminie Starogard Gdański

Zarządzenie Nr ADM/3/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Kolincz w Gminie Starogard Gdański Na podstawie § 34 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolincz, zarządza się,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania w sołectwie Zduny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obsadzenia funkcji sołtysa bez przeprowadzenia głosowania w sołectwie Zduny Na podstawie §40.3

ZARZĄDZENIE Nr ADM/48/2015 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Zduny

ZARZĄDZENIE Nr ADM/48/2015 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Zduny  

Zatrzymaj banner przewijany