Samorządowe - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy Termin wykonania czynności wyborczej *) Treść czynności wyborczej do dnia 7 września 2014 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej...

Informacje dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu

Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu w dniu 17 października 2014 r. (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; w dniu 27 października 2014 (poniedziałek) upływa...

Wybory Samorządowe 2014 - Gminna Komisja Wyborcza

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku

Wybory Samorządowe 2014 - PKW

Obwieszczenia i komunikaty PKW Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Rozporządzenia i zarządzenia PKW

PKW

Wybory Samorządowe 2014 - Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu

Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu w dniu 8 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin podania do publicznej wiadomości odpowiednio przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów,...

PKW

Wybory Samorządowe 2014 - Ustawowe terminy czynności wyborczych

Ustawowe terminy czynności wyborczych do dnia 7 września 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,...

PKW

Wybory Samorządowe 2014 - Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

PKW

Wybory Samorządowe 2014 - Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Wybory Samorządowe 2014 - informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - dowóz do lokalu Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż osoby niepełnosprawne chcące wziąć udział w głosowaniu w wyborach do samorządu w dniu 16 listopada 2014r., mogą zwrócić się do urzędu o dowóz do lokalu wyborczego samochodem przystosowanym dla potrzeb...

Zatrzymaj banner przewijany