Oferty inwestycyjne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połozonych w Linowcu

Starogard Gdański 10.03.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza II publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański zapisanych w KW 42091 położonych w Linowcu: - nr 134/17 o pow. 1,0430 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz. nr 190/19 o wartości 6.839,00...

sprzedaż nieruchomości

Starogard Gdański 08.02.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek położonych w Nowej Wsi Rzecznej stanowiących własność Gminy Starogard Gdański oznaczonych geodezyjnie nr: - 194/8 o pow. 0,0556 ha zapisanej w KW 32266 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni o pow....

odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Starogard Gdański 08.02.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza odwołanie I publicznego nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż działek położonych w Nowej Wsi Rzecznej stanowiących własność Gminy Starogard Gdański oznaczonych geodezyjnie nr 198/4 o pow. 0,0556 ha zapisanej w KW 32266 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni...

sprzedaż nieruchomości

Starogard Gdański 12.01.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek położonych w Nowej Wsi Rzecznej stanowiących własność Gminy Starogard Gdański oznaczonych geodezyjnie nr: - 198/4 o pow. 0,0556 ha zapisanej w KW 32266 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni o...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Starogard Gdański, 23.10.2009 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Starogard Gdański, 23.10.2009 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych...

sprzedaż nieruchomości usługowo - produkcyjnych w Jabłowie

Starogard Gdański 11.09.2009 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW 34388 położonej w Jabłowie nr 65/80 o pow. 1,4084 ha. Cena wywoławcza – 156.755,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt...

sprzedaż nieruchomości usługowo - produkcyjnych w Linowcu

Starogard Gdański 11.09.2009 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański zapisanych w KW 42091 położonych w Linowcu: - nr 134/9 o pow. 6,5765 ha. Cena wywoławcza – 828.000,00 zł ( słownie: osiemset...

sprzedaż nieruchomości usługowo - produkcyjnych w Linowcu

Starogard Gdański 11.09.2009 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański zapisanych w KW 42091 położonych w Linowcu: - nr 134/17 o pow. 1,0430 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz. nr 134/19 o wartości 6.839,00...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przeatrgowym

Starogard Gdański, 01.07.2009 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Linowcu stanowiących własność Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany