Sprzedaż

Wyszukiwarka

Wybierz rok

rokowania w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości

Starogard Gdański 09.11.2018 r. Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości 1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Starogard Gdański położone we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia...

II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH

Starogard Gdański, 06.04.2018 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza II publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański położonych we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia w ha cena wywoławcza działki...

I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych

Starogard Gdański, 21.09.2017 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański położonych we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia w ha cena wywoławcza...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starogard Gdański, 17.07.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych...

II publiczny ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej

Starogard Gdański 11.04.2017 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza II publiczny ograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW GD1A/00056796/0 położonej we wsi Siwiałka oznaczonej geodezyjnie nr 96 o pow. 0,7700 ha. Cena wywoławcza działki wynosi...

I ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siwiałce

Starogard Gdański 25.01.2017 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny ograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW GD1A/00056796/0 położonej we wsi Siwiałka oznaczonej geodezyjnie nr 96 o pow. 0,7700 ha. Cena wywoławcza działki wynosi 27.951,00...

zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości

Starogard Gdański 19.12.2016 r. Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Starogard Gdański położone we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia...

wykaz nieruchomości położonych we wsi Siwiałka przeznaczonych do sprzedaży

Starogard Gdański, 17.11.2016 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański, 16.09.2016 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza II publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański położonych we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia w ha cena wywoławcza...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański, 25.07.2016 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starogard Gdański położonych we wsiach: a) Kokoszkowy zapisana w KW GD1A/00024311/4 L.p. Nr działki Powierzchnia w ha cena wywoławcza działki...

Zatrzymaj banner przewijany