Budżet (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/135/2011 z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Link do Uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku opubikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=766

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł.

Uchwała Nr 148/g273/K/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2011 r.

Zatrzymaj banner przewijany