Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Barchnowach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Barchnowach w rejonie ulic:Rubinowa, Perłowa, Bursztynowa i Diamentowa został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XL/379/2017 z dnia 28 września 2017r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14. grudnia 2017r. poz. 4491. Plan obowiązuje...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las obejmuje cały obręb geodezyjny Stary Las. Został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XLI/392/2017 z dnia 26.10.2017r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.12.2017r. poz. 4455. W załącznikacvh tekst i rysunek planu oraz materiały...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujacego część obrebów geodezyjnych: Janowo, Jabłowo, Barchnowy dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pelplin - Starogard Gdański/Czarna Woda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębów geodezyjnych: Janowo, Jabłowo i Barchnowy dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pelplin - Starogard Gdański/Czarna Woda został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXVI/340/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. i opublikowany...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sumin obejmujacy działkę nr 84/10 w obrębie Sumin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sumin, obejmujący działkę nr 84/10 w obrębie Sumin, został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXIII/306/2017 z dnia 23 marca 2017r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. poz. 1511. W załącznikach rysunek i ustalenia...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rywałd obejmujący działkę nr 43/7 oraz część działki nr 42 w obrebie Rywałd

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rywałd, obejmujący działkę nr 43/7 i część 42 w Rywałdzie, został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. uchwałą nr XXXII/293/2017 z dnia 23 lutego 2017r. i opublikowanu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4 maja 2017r. poz. 1537. Treść planu...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jabłowo, obejmujący działkę nr 78/4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jabłowo, obejmujący działkę nr 78/4 w obrębie Jabłowo, został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXVIII/258/2016 z dnia 24 listopada 2016r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.01.2017r. poz. 182. W załącznikach tekst i rysunek...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii 400 k Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń zoistał przyjęty uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXI/214/2016 dnia 16 czerwca 2016r. W załącznikach uchwała, rysunek planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole został przyjęty uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XIX/183/2016 z dnia 28.04.2016 i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 09.06.2016r. poz. 2128. Plan obowiązuje od dnia 24 czerwca 2016r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Janowo obejmującego działkę nr 68/11 oraz część 68/5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Janowo obejmujący działkę nr 68/11 oraz część działki nr 68/5 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr IX/83/2015 dnia 30 lipca 2015 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z roku 2015 poz. 2957. Plan obowiązuje od 12.10.2015r. W załączeniu...

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rokocin obejmujący działki nr 165/1 - 165/10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rokocin, obejmujacy działki nr 165/1 - 165/10, został przyjęty uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XLVIII/546/2014 z dnia 30 października 2014r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 4391 z 2014r. z dnia 10 grudnia 2014r. W załącznikach ustalenia...

Zatrzymaj banner przewijany