Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd.

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawarty jest w załączonej tabeli. Pokazuje wszystkie sporządzone i uchwalone plany miejscowe od roku 1997. Plany nieobowiązujące lub zmienione posiadają odpowiednią adnotację. Treść planów dostępna jest poprzez e-mapę w zakładce (warstwy) - zagospodarowanie przestrzenne. Wydawanie...

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański

Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. nr XII/110/2015 z dnia 16 listopada 2015r. W załącznikach treść i rysunek studium

Zatrzymaj banner przewijany