Akty normatywne i niektóre akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Akty normatywne i niektóre akty prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 nr.197 poz.1172)z późniejszymi zmianami, której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych, urzędy samorządowe udostępniają nieodpłatnie...

Zatrzymaj banner przewijany